oferta leczenia PerioMedica


Cyfrowa diagnostyka radiologiczna


Cyfrowa diagnostyka radiologiczna

Diagnostyka radiologiczna w systemie cyfrowym pozwala na ograniczenie dawki promieniowania do minimum. Możemy wykonać zdjęcia zębowe, pantomograficzne i cefalometryczne, jak również zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych. Zaawansowana radiologia daje lekarzom możliwość lepszej diagnostyki.

Niezbędnym elementem w sukcesie leczenia jest prawidłowo postawione rozpoznanie choroby. Obok badania lekarskiego przychodzi nam z pomocą badanie rentgenowskie. Bez niego byłoby trudno wyobrazić sobie właściwe określenie patologii oraz monitorowanie procesu leczenia. Obecnie dzięki zastosowaniu w radiologii techniki cyfrowe jesteśmy w stanie zapewnić duże bezpieczeństwo badań rtg. Co najważniejsze - zdjęcia w technologii cyfrowej eliminują konieczność powtarzania zdjęć nieudanych. Dzięki temu można uniknąć zbędnej ekspozycji na promieniowanie.


Badania które wykonujemy to:

 zdjęcia zębowe
 zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe
 pantomogram
 zdjęcie cefalometryczne (boczne czaszki)
 zdjęcie zatok szczękowych
 zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych
 zdjęcie 3D


Jakie są zalety korzystania z technologii cyfrowej w radiologii?


Zdjęcia rtg w technologii cyfrowej pozwalają na uzyskanie obrazu o dużej ilości szczegółów przy niskiej dawce promieniowania. Obraz może być obrabiany komputerowo bez utraty jakości. Zdjęcia rtg nie muszą być drukowane. Można je obejrzeć korzystając z komputera w dowolnym miejscu.


Jak długo ważne jest zdjęcie rentgenowskie?


Można przyjąć, że zdjęcie rentgenowskie jest ważne około dwóch lat, pod warunkiem, że w tym czasie nie wystąpiły poważne dolegliwości bólowe czy zabiegi stomatologiczne. Dobrze jest jednak zachować zdjęcia rentgenowskie dłużej, nawet po upływie dwóch lat od ich wykonania, aby lekarz mógł je porównać ze stanem obecnym.