oferta leczenia PerioMedica


Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe zę ba - Warszawa Wola


leczenie kanał owe
Zęby posiadają w swoim wnętrzu miazgę - tkankę, która łączy się z naczyniami krwionośnymi i z nerwem. Infekcje miazgi znajdującej się w zębach, najczęściej wywołane bakteriami, powodują zapalenie i ból. Jest on zwykle silny i pulsujący. Jeśli zapalenie miazgi zęba jest nieodwracalne, co może stwierdzić lekarz, należy podjąć leczenie endodontyczne (kanałowe). Polega ono na usunięciu z wnętrza zęba zainfekowanej miazgi oraz wypełnienie pozostałej po niej przestrzeni materiałem leczniczym na stałe. Leczenie zęba kanałowo pozwala w większości przypadków uratować zęby skazane na usunięcie.

Kanałowe leczenie zęba to w wielu przypadkach ostatnia szansa na zachowanie zęba wł asnego. Co waż ne, zęby leczone kanałowo z czasem mogą wymagać kolejnego leczenia. Obecnie zabiegi te są już dostępne dzię ki moż liwoś ciom oferowanym przez nowoczesne urzą dzenia medyczne.

Zobacz jak wygląda leczenie kanałowe.


Co to jest leczenie kanałowe?


Jest to leczenie, które polega na usunięciu miazgi z wnętrza zęba – jego komory i korzeni. Wykonuje się to, opracowując korzenie z użyciem specjalnych narzędzi ręcznych lub mechanicznych, popularnie zwanych pilnikami. Dodatkowo stosuje się płyny odkażające i leki zakładane do wnętrza zęba na okres pomiędzy wizytami. Ostatecznie wnętrze zęba wypełnia się specjalnymi trwałymi preparatami. W tej chwili jest to najczęściej połączenie specjalnej pasty i tzw. ćwieków gutaperkowych.


Leczenie takie jest konieczne jeśli:


 • doszło do zainfekowania wnętrza zęba i miazga jest w stanie zapalnym lub jest martwa (wtedy ząb boli samoistnie ponad dobę, boli przy dotyku lub nawet może stać się ruchomy, mogą temu towarzyszyć także inne objawy)

 • ząb jest po urazie, uderzeniu, złamaniu i wykazuje objawy uszkodzenia miazgi

 • ząb jest bardzo zniszczony i, aby go odbudować, potrzebujemy wykorzystać jego część korzeniową

 • ząb jest starty, np. u osób zgrzytających zębami


Jakie korzyści niesie leczenie kanałowe?


Przede wszystkim pozwala na utrzymanie zęba poprzez usunięcie stanu zapalnego. Ząb przestaje boleć, nie stanowi już źródła infekcji dla organizmu i może pozostać w jamie ustnej dalej pełniąc swoją funkcję.


Czy ząb po leczeniu kanałowym jest słabszy?


Tak, przede wszystkim dlatego, że zwykle, jeśli ząb wymaga leczenia kanałowego, to już pierwotnie był bardzo mocno zniszczony np. próchnicą. Co więcej, aby prawidłowo usunąć całą zainfekowaną miazgę, trzeba stworzyć drogę dojścia do kanałów. To z kolei wiąże się z koniecznością usunięcia tkanek własnych zęba i mechanicznym poszerzeniem kanałów. Dlatego po leczeniu kanałowym ważne jest, aby ząb odbudować zgodnie z zaleceniami lekarzaCo to jest rewizja leczenia kanałowego i kiedy ją wykonujemy?


Jest to powtórne leczenie kanałowe zęba. Leczenie to polega na usunięciu starego materiału z komory i kanałów. Jest to leczenie trudniejsze niż leczenie pierwotne i zwykle trwa nieco dłużej.


Wykonuje się je w przypadkach, gdy:

 • ząb, który był wcześniej leczony kanałowo, boli

 • na zdjęciach radiologicznych widać stan zapalny w kości w okolicy wierzchołków korzeni

 • przy pierwotnym leczeniu pominięte zostały jakieś kanały

 • materiał w kanałach rozpuścił się i nie widać go na zdjęciu

 • mamy wątpliwości co do poprawności pierwotnego leczenia, a na zębie ma być wykonana praca protetycznaLekarz przed przystąpieniem do zabiegu, na podstawie badań radiologicznych, ocenia szanse powodzenia powtórnego leczenia.


Czy zęby martwe się psują?


Tak, tak samo jak zęby żywe podlegają procesom próchnicowym. Szkodzą im bakterie i kwasy znajdujące się w jamie ustnej, a dodatkowo, ponieważ są martwe, to nie ma sygnałów ostrzegawczych, że coś dzieje się z zębem. Zęby martwe wymagają okresowych kontroli u stomatologa. Czasami stomatolog zleca okresowe badania radiologiczne, jeśli wcześniej były jakieś zmiany wokół wierzchołków korzeni.Jak można odbudować ząb po leczeniu kanałowym?


 • jeśli zostało wystarczająco dużo własnych tkanek (ścian) zęba, wystarczy zwykłe wypełnienie kompozytowe (światłoutwardzalne).

 • jeśli ząb jest mocno zniszczony, należy wykonać odbudowę tzw. protetyczną: nakład kompozytowy lub porcelanowy, endokoronę (rodzaj korony, adhezyjnie cementowany, stosowany przy zębach leczonych kanałowo) lub klasyczną odbudowę z wkładem koronowo - korzeniowym i koroną.

  Cena: Ile kosztuje kanałowe leczenie zęba?  Cena za kanałowe leczenie zęba jest zależ na od liczby kanałów. Leczenie zęba jednokanałowego to koszt w wysokoś ci 600 zł otych. W przypadku zęba dwukanałowego musimy się liczyć z wydatkiem rzędu 900 zł otych. Leczenie zęba z trzema lub wię cej kanał ami to koszt rzędu 1200 zł otych.  Cena za leczenie kanałowe realizowane w Gabinecie PerioMedica Warszawa-Wola obejmuje pełen spektrum zabiegu:  • znieczulenie,

  • użycie koferdamu,

  • użycie mikroskopu,

  • wykonanie niezbędnych zdjęć RTG.


  Kiedy powtórne leczenie kanałowe zęba?  Reendodoncja to powtórne leczenie kanałowe. Wskazaniem do zabiegu są:


  • dolegliwoś ci bólowe zęba wcześ niej leczonego kanałowo,

  • przetoki ropne,

  • zmiany okołowierzchołkowe widoczne na zdjęciu RTG,

  • nieprawidłowe wypeł nienie kanału podczas leczenia pierwotnego.