oferta leczenia PerioMedica


Chirurgia stomatologiczna - Podniesienie dna zatoki/Sinus lift


Sinus lift to zabieg. Który powoduje zwiększenie objętości kości tam, gdzie jest jej za mało z powodu zaniku lub nisko umiejscowionego dna zatoki szczękowej. Jest to ważne zwłaszcza wtedy. Gdy potrzeba jest odbudować braki zębowe w odcinkach bocznych. Efektem podniesienia dna zatoki jest wypełnienie kością okolicy gdzie wczszepiony będzie implant.

Jakie rodzaje materiałów są stosowane przy podnoszeniu dna zatoki?

    
  • Własna kość pacjenta, pobrana z innego miejsca,
  • Sztuczne preparaty kościozastępcze, 
  • Preparaty fibryny bogatopłytkowej.

Zobacz także Jak przygotować się do zabiegu chirurgicznego?